Medycyna

Photo CaPO pell_pill_horizontal_r.jpg, 77kB

    W medycynie hydroksyapatyty stosowany jest pod wieloma postaciami.W dermatologii jako składnik preparatów usuwający przebarwienia oraz jako krem na trudno gojące się rany np. u pacjentów diabetologicznych. W chirurgii estetycznej jako wypełniacz w postaci iniekcji podskórnych o długim okresie resorpcji . W ortopedii wykorzystywany jest jego potencjał osteokondukcyjny w materiałach kościozastępczych zarówno w postaci proszku, pasty, granulatu czy całych bloków kostnych gotowych do implantacji. Możliwe jest również pokrywanie hydroksyapatytem powierzchni biomateriałów takich jak płytki do osteosyntezy , implantów stomatologicznych czy protez ortopedycznych zwiększając ich biotolerancję czy potęgując właściwości osteointegracyjne. W okulistyce hydrosyapatytem pokrywa się protezy rogówki zwiększając ich biointegracje z tkankami miękkimi. Postać nanokrystaliczną stosuje się również w leczeniu osteoporozy . W urologii preparaty na bazie hydroksyapatytu znalazły zastosowanie w leczeniu wstecznego odpływu pęcherzowo-moczowego . Dzięki skali nano możliwym stało się podawanie preparatów hydroksyapatytu w postaci dożylnej wykorzystując go jako nośnik dla leków takich jak np. enzymy –DNA, antybiotyki, chemioterapeutyki. Jego potencjał cytotoksyczny wykorzystywany jest w onkologii np. w leczeniu glejaków mózgu.