O nas

W 2009 roku zespół pod kierownictwem dr. hab. Rafała Wiglusza z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu opracował nowatorską metodę produkcji na skale przemysłowa nanoapatytów. Wyniki badań polskich naukowców zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowym między innymi w Journal of Biomedical Nanotechnology oraz zgłoszone do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać lepsze efekty, zespół dr. Wiglusza wykorzystał nanohydroksapatyt jako nośnik dla antybiotyków uwalnianych bezpośrednio w miejscu podania. Powstały materiał zachował wszystkie właściwości hydroksyapatytu poszerzone o bakteriobójcze działanie antybiotyku. Dzięki temu pacjenci nie będą musieli dodatkowo stosować antybiotykoterapii po zabiegach chirurgicznych i ortopedycznych, co przełoży się nie tylko na szybszy ich powrót do zdrowia ale również zmniejszy koszty leczenia. Zwieńczeniem pracy zespołu było powołanie do życia spółki NanoSynHap sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego wraz z Fundacją Uniwersytety im. Adama Mickiewicza zajmująca się produkcja apatytów do zastosowania w farmacji i medycynie. Badania biologiczne prowadzone nad zastosowaniem kremów z hydroksyapatytem na trudno gojące się rany oraz jako składnika kleju tkankowego najlepiej pokazuje skale możliwości zastosowanie tego materiału w medycynie. Obecnie firma jest na etapie poszukiwania i pozyskiwania inwestorów z branży medycznej, farmaceutycznej oraz kosmetycznej. Zarówno jako indywidualnych odbiorców produktów jak i współudziałowców w produkcji produktów na bazie hydroksyapatytu.

Nanotechnologia jest obecnie najintensywniej rozwijającym się interdyscyplinarnym kierunkiem badań, łączącym osiągnięcia wielu dziedzin nauki. Materiały w skali manometrycznej wykazują nowe właściwości fizykochemiczne odmienne niż te charakterystyczne dla skali mikrometrycznej stanowiące podstawę ich wykorzystania praktycznego w zastosowaniach biomedycznych. Hydroksyapatyt wapnia jest podstawowym budulcem kości (65% masy), którego zawartość zmienia się w zależności od rodzaju kości, wieku, sposobu odżywiania i aktywności fizycznej człowieka. W organizmie żywym hydroksyapatyt wapnia ulega ciągłym procesom rozpuszczania, rekrystalizacji, czy też hydrolizy. Hydroksayapatyty pozyskiwane metodami naturalnymi oraz syntetycznymi znajdują zastosowanie w ortopedii, stomatologii, laryngologii i kosmetyce. Istotą działalności firmy NanoSynHap Sp. z o.o. jest produkcja biokompatybilnych związków w skali nano z rodziny apatytów za szczególnym uwzględnieniem nanohydroksyapatytu oraz nanofluoroapatytu wapnia do zastosowań w kosmetyce oraz aplikacjach biomedycznych. W pierwszym okresie działalności NanoSynHap Sp. z o.o. skupi się na wytwarzaniu oraz sprzedaży nanohydroksyapatytów oraz nanofluoroapatytuów wapnia. W zależności od zapotrzebowania, produkt będzie sprzedawany w formie proszku, pastylek, granulek lub innych. Oferowana substancja aktywna będzie gotowa do dalszego przetwarzania przez odbiorców (firmy farmaceutyczne, kosmetyczne) i finalnej produkcji ostatecznego produktu (lub użycia jako dodatku), np. suplementów diety (w przeciwdziałaniu osteoporozie lub niedoborach wapnia), past do zębów, żeli i lakierów stomatologicznych (remineralizacja zęba, ochrona przed próchnicą, profilaktyka nadwrażliwości zębów), kremów biomedycznych (wspomaganie procesów gojenia), pokrywania implantów medycznych (zwiększanie biokompatybilności), tworzenia kształtek do uzupełnień kostnych i inne. Spółka oprócz skupienia się na dostarczeniu na rynek nanoapatytów będzie również realizowała prace badawcze i rozwojowe nad nowymi materiałami. W początkowym stadium rozwoju NanoSynHap Sp. z o.o. wprowadzi na rynek dwa główne produkty dla następujących obszarów:

  • Produkcja i sprzedaż nanoapatytów (głównie hydroksy- i fluoroapatytów), jako surowców dla odbiorcy bezpośredniego firm farmaceutycznych (suplementy, maści, pasty, kremy);
  • Produkcja i sprzedaż nanoaptytów w różnej formie do zastosowań biomedycznych