Technologie

Jest wiele metod otrzymywania proszków hydroksyapatytowych: mokre, suche, topnikowe oraz zol-żel. Znana jest również metoda mechanochemiczna otrzymywania hydroksyapatytu, jednak nie znalazła szerokiego zastosowania. Hydroksyapatyt można uzyskiwać z materiałów naturalnych, takich jak koralowce czy kości zwierzęce. Jednak najszerzej stosowanymi metodami na skalę przemysłową i laboratoryjną są metody mokre. 
Poszczególne metody umożliwiają otrzymanie materiałów o odpowiedniej morfologii, strukturze krystalicznej, właściwym stosunku molowym Ca/P, jak również pozwalają na wbudowanie obcych kationów lub anionów do struktury hydroksyapatytu. 
Istotą stosowanej przez nas technologii jest sposób wytwarzania czystego hydroksyapatytu o wzorze Ca10(PO4)6 (OH)2 polegający na wykorzystaniu metod mokrej chemii i zol-żel, w relatywnie niskich temperaturach obróbki termicznej 500-800 ºC pozwalający uzyskiwać ziarna o rozmiarach poniżej 100 nm.